Grupa Lekarzy

 

Korzystanie z platformy EDM PLUS
Netto (PLN)
Licencja na 1 miesiąc użytkowania platformy dla jednego użytkownika – rynek polski 70,00
Licencja na 1 miesiąc użytkowania platformy dla jednego użytkownika – rynek niemiecki 70,00

 

Przetestuj EDM PLUS