Grupa Lekarzy

Funkcje

NAJWYŻSZY POZIOM ZABEZPIECZEŃ

Zapewniamy najwyższe standardy ochrony systemów informatycznych zgodne z zaleceniami OWASP (Open Web Application Security Project). Rejestrujemy logi akcji wykonywanych przez zalogowanych i anonimowych użytkowników. System posiada zaimplementowane procedury bezpieczeństwa, uruchamiane w przypadku wykrycia ruchu traktowanego jako próba ataku.

Poziom zabezpieczeń jest nieustannie udoskonalany, chroniąc Twoje zasoby przed atakami, utratą, kradzieżą i nielegalnym rozpowszechnianiem danych.

 

KARTOTEKA PACJENTÓW

Kartoteka pacjenta umożliwia dostęp do danych pacjenta, dokumentów, historii choroby, a także historii zleceń związanych z danym pacjentem.

Podstawowe funkcjonalności, to:

- wprowadzanie do systemu i gromadzenie pełnych danych pacjentów,

- możliwość rejestracji dodatkowych informacji i parametrów jak, np. osoby uprawnione,

- możliwość przypisania polisy ubezpieczeniowej do pacjenta,

- rejestracja i archiwizacja wszelkich zdarzeń medycznych w tym również zewnętrznych jak np. badania laboratoryjne, inne badania diagnostyczne, karty z pobytów szpitalnych itp.,

- możliwość wyszukiwania pacjentów wg różnych parametrów,

- dostęp do danych pacjenta – zgodnie z wymogami ustawy – różnicowany poziomem uprawnień.

 

KLASYFIKACJA ICF

Klasyfikacja ICF, należąca do „rodziny” klasyfikacji opracowanych przez WHO, stanowi uzupełnienie do klasyfikacji I CD-10, klasyfikuje bowiem funkcjonowanie pacjenta i niepełnosprawność w powiązaniu ze stanem zdrowia.

Platforma umożliwia :

- wprowadzanie i odczytywanie wielu pomiarów oraz rejestrowanie danych z zastosowaniem ICF,

- analizę danych w oparciu o klasyfikacje i ocenę potrzeb zdrowotnych pacjenta,

- ocenę uszczerbku na zdrowiu i zaplanowanie odpowiedniego toku leczenia oraz innych działań pomocniczych.

 

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Platforma umożliwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi. Oddajemy do Twojego użytku narzędzie pozwalające budować kompleksową kartotekę pacjenta w oparciu o:

- elastyczny system budowania formularzy – możesz korzystać ze standardowego formularza wizyty lub zbudować własny, dostosowany do potrzeb użytkownika (np. zależnie od specjalizacji lekarza),

- szablony dokumentów/druków i formularzy z możliwością załączenia własnych wzorów,

- wgrane słowniki I CD -9, I CD-10, I CF,

- możliwość rejestrowania ważnych danych (jak np. alergie, choroby przewlekłe) oraz załączania dokumentów zewnętrznych dostarczonych przez pacjenta,

- zlecania badań i odbierania wyników drogą elektroniczną,

- dostęp do bazy leków i wystawianie recept.

 

RAPORTY I ANALIZY

Edm Plus to rozbudowana platforma klasy Business Intelligence, umożliwiająca tworzenie statystyk w oparciu o wszystkie zgromadzone przez placówkę dane. Przekazujemy do Twojej dyspozycji:

- statystyki, które można konfigurować w wielu wymiarach np. z podziałem na dane ogólnobiznesowe (np. przychody w podziale na lokalizacje/placówki, typ usługi, lekarza/osobę wykonującą) jak również wyspecjalizowane dane medyczne dotyczące realizowanych świadczeń i prowa dzonych badań,

- prezentacje danych w formie dynamicznie kreowanych i elastycznych raportów,

- możliwość szybkiej oceny trendu – wizualizacja zgroma dzonych danych (wykresy, tabela przestawna, mapy).

 

WIDEO-KONSULTACJE

Wideo-konsultacja to funkcjonalność, dzięki której możesz poprawić jakość świadczonej opieki, zwiększyć poziom za dowolenia pacjentów, a także poprawić wydajność i zmniejszyć koszty (związane np. z czasem poświęconym na dojazdy do pacjentów). Platforma umożliwia:

- przeprowadzenie przez lekarza wideo-konsultacji z pacjentem (np. przewlekle chorym, mającym kłopoty z poruszaniem się),

- uczestniczenie wielu osób w konsultacji,

- zapis rozmowy oraz połączenie go z prowadzonymi rejestrami stanu zdrowia.

 

SYSTEMY EKSPERTOWE DO WSPOMAGANIA DECYZJI

Jako użytkownik naszej platformy będziesz miał dostęp do systemu opartego na algorytmach sztucznej inteligencji podpowiada dających najbardziej trafne rozwiązania:

- wsparcie decyzyjne w obszarze doboru procedur medycznych, wyniki dostosowane do kontekstu danego przypadku,

- wsparcie decyzyjne w obszarze szacowania ryzyka,

- możliwość indywidualnej kalibracji systemu eksperckiego.