Grupa Lekarzy

EDM PLUS

Idea powstania EDM PLUS narodziła się pod wpływem doświadczeń i obserwacji rynku medycznego i ubezpieczeniowego. Doświadczenie w pracy w branży ubezpieczeniowej i  IT  oraz kontakty z klientami znacząco przyczyniły się do rozpoznania potrzeby wprowadzenia ustandaryzowanej klasyfikacji umożliwiającej rejestrowanie stanu zdrowia.  Platforma EDM PLUS wychodzi na przeciw oczekiwaniom zarówno branży ubezpieczeniowej jak i medycznej oraz samych pacjentów, którzy często spotykają się z brakiem jednoznacznego opisu stanu zdrowia.

Korzystanie z platformy EDM PLUS umożliwi rzetelny, zautomatyzowany, ustandaryzowany opis ilościowy.

Opis będzie dokonywany w oparciu o ogólną klasyfikację ICF, opracowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Klasyfikacja ICF dostarcza ujednolicone słownictwo oraz reguły opisywania stanu zdrowia i stanów pokrewnych.

EDM PLUS to nowoczesne narzędzie informatyczne służące do opis i analizy stanu zdrowia wg standardu ICF. Nasza usługa powstała w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne i jest obecnie jedynym tego typu rozwiązaniem dostępnym na polskim rynku.

EDM PLUS oferuje zaawansowane rozwiązania takie jak:

ICF Opisowy,

zastosowanie Business Intelligencje w implementacji klasyfikacji ICF,

system ekspertowy wspierający decyzje,

symulacja zastosowania  procedur medycznych,

zdalny dostęp do zasobów.

Usługę EDM PLUS cechuje łatwość dostępu. Użytkownicy mogą z niej korzystać za pomocą urządzeń tradycyjnych, typu komputer, ale również z wykorzystaniem urządzeń  mobilnych, np. smartphone, tablet.