Grupa Lekarzy

Klasyfikacja Niepełnosprawności ICF

Klasyfikacja ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia. Cel ICF to wprowadzenie
ustandaryzowanej terminologii służącej do opisu stanu zdrowia i stanów ze zdrowiem
powiązanych.

Przez „funkcjonowanie” w klasyfikacji niepełnosprawności określa się wszystkie funkcje ciała ludzkiego.
Przez „niepełnosprawność” rozumie się wszelkie upośledzenia funkcjonowania. ICF (miedzynarodowa klasyfikacja niepełnosprawności) opisuje
także czynniki środowiskowe, wpływające na uczestniczenie człowieka w codziennym życiu.
International Classification of Functioning (miedzynarodowa klasyfikacja niepełnosprawności) doskonale uzupełnia się z obowiązującą klasyfikacją ICD-10, która klasyfikuje stany
chorobowe. ICD-10 skupia się przede wszystkim na zdiagnozowaniu choroby i zaburzeniu
zdrowia, a klasyfikacja niepełnosprawności pozwala na rozpoznanie dotyczące funkcjonowania. Sprawdza się idealnie jako
oprogramowanie medyczne dla placówek medycznych

International Classification of Functioning, Disability and Health to klasyfikacja wielozadaniowa. Poza stworzeniem wspólnego języka i terminologii ma
również na celu umożliwienie porównywania danych z różnych krajów i obszarów opieki
zdrowotnej. ICF pozwala na stworzenie usystematyzowanego i zautomatyzowanego
schematu kodowania i stanowi podstawę dla rozwoju oprogramowania i aplikacji
dedykowanych dla branży medycznej i ubezpieczeniowej.

Klasyfikacja ICF (miedzynarodowa klasyfikacja niepełnosprawności) jest używana jako narzędzie badawcze, kliniczne, statystyczne oraz jako
element polityki edukacyjnej i społecznej. International Classification of Functioning, Disability and Health ma charakter uniwersalny, gdyż
nie dotyczy wyłącznie aspektów niepełnosprawności ale funkcjonowania wszystkich ludzi.