Grupa Lekarzy

Oferta dla placówek medycznych

Platforma EDM PLUS to innowacyjne narzędzie umożliwiające zautomatyzowaną i bardzo dokładną klasyfikację stanu zdrowia według standardu ICF.

Korzyści – Oprogramowanie Medyczne

kompletność i dojrzałość oceny stanu zdrowia,

porównywalność i analiza przypadków w skali globalnej i regionalnej,

prowadzenie dziennika procedur z korzyścią dla pacjenta,

zaawansowana kartoteka pacjentów,

bardzo duża skala gromadzenia i porównywania danych,

podniesienie poziomu diagnostyki.