Grupa Lekarzy

Ubezpieczyciele

Platforma EDM PLUS umożliwi towarzystwom ubezpieczeniowym szacowanie ryzyka przy zawieraniu ubezpieczeń zdrowotnych.

Korzyści:

ograniczenie ryzyka związanego z zawieraniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz likwidacji szkód osobowych,

parametryzacja danych i pozyskiwanie danych  z systemów zewnętrznych,

zaawansowany system business intelligence umożliwiający podpowiedzi i sugestie,

trafniejsza ocena zastosowania procedur medycznych w przypadku likwidacji szkód ubezpieczeniowych,

możliwość korzystania z aplikacji w terenie przez agentów ubezpieczeniowych.